Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego pinpin.pl

Mając na uwadze troskę i poszanowanie prywatności Klientów Sklepu internetowego www.pinpin.pl (dalej zwanego Sklepem internetowym). Pin Pin dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Pin Pin zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

1. Postanowienia Ogólne
a) Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Joannę Musialską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pin Pin Joanna Musialska” (dalej Pin Pin).
b) Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2. Zasady zbierania danych osobowych użytkowników
a) Przeglądanie zawartości Sklepu internetowego nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
b) Korzystanie z usług wiąże się z koniecznością podania przez Klienta danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Pin Pin do przetwarzania danych osobowych.
d) Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury zamawiania towarów lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

3. Zakres danych osobowych i ich przetwarzania
a) Pin Pin może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Klientem: • nazwisko i imiona,
• adres korespondencyjny,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu kontaktowego.
b) Pin Pin przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług (sprzedaży towarów) oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

4. Dane związane z przeglądaniem serwisu
a) Pin Pin zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu internetowego przez Użytkowników Internetu, takie jak liczba i źródło wizyt w Sklepie internetowym, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Pin Pin nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkowników Internetu i nie wykorzystuje ich do ich identyfikacji.
b) Pin Pin wykorzystuje informacje, o których mowa w lit. a powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Sklepu Internetowego, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Sklepie Internetowym oraz ulepszaniem jego zawartości i jakości świadczonych usług.
c) Pin Pin stosuje pliki typu cookies lub podobne. Cookies przechowują informacje na temat wybranego przez Użytkownika Internetu języka. Cookies zapisują również dane statystyczne o odwiedzinach. Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane Klienta, który wypełniał formularz zamówienia oraz używał funkcji "koszyk". Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli Klient doda jakiś produkt do koszyka oraz informacje o Kliencie jeśli się zaloguje. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu. Klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, wykorzystywane wyłącznie do jednorazowej i poprawnej realizacji zamówienia.
d) Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów strony internetowej (np. Google, Facebook, Allegro, Stat24, Youtube itp) podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych
a) Pin Pin może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
• Klient wyrazi na to zgodę lub
• będzie to uzasadnione przepisami prawa.
b) W powyższych przypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

6. Prawa Klientów
a) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
b) W przypadku zmiany danych osobowych w trakcie realizacji zamówienia lub w późniejszym czasie, Klient powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych poprzez kontakt z Pin Pin.
c) Pin Pin zapewnia Klientom możliwość usunięcia ich danych osobowych na żądanie Klienta, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
d) Pin Pin może przetwarzać dane osobowe Klienta w przypadku ich usunięcia w zakresie w jakim są:
• niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń,
• niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego, za zgodą Klienta,
• niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu internetowego,
• dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

7. Postanowienia końcowe
a) Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Pin Pin w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Pin Pin wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
b) Klient może również zwrócić się do Pin Pin z prośbą o zmianę, aktualizację lub usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
c) Kontakt z Pin Pin następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@pinpin.pl